انتخاب شهرداران با رای مردم از برخوردهای سلیقه‌ای در انتخاب و استیضاح شهرداران جلوگیری می‌کند

عضو هیات رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس٬ با بیان اینکه انتخاب شهرداران از سوی مردم به اختلافات شهرداران و شوراهای شهر پایان می‌دهد٬ گفت: در چنین شرایطی از برخوردهای سلیقه‌ای در استیضاح شهرداران کاسته می‌شود. به گزارش لنگرنیوز ، مهرداد بائوج‌لاهوتی در گفت وگو با خبرنگارخانه ملت٬ با مثبت ارزیابی ارجاع لایحه مدیریت […]

عضو هیات رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس٬ با بیان اینکه انتخاب شهرداران از سوی مردم به اختلافات شهرداران و شوراهای شهر پایان می‌دهد٬ گفت: در چنین شرایطی از برخوردهای سلیقه‌ای در استیضاح شهرداران کاسته می‌شود.
به گزارش لنگرنیوز ، مهرداد بائوج‌لاهوتی در گفت وگو با خبرنگارخانه ملت٬ با مثبت ارزیابی ارجاع لایحه مدیریت شهری از سوی وزارت کشور به دولت٬ گفت: با اتمام بررسی این لایحه در دولت و تصویب آن در مجلس شاهد یکی از مهم ترین تحولات شهرداری‌ها یعنی انتخاب شهردار با نظر مستقیم مردم و اعمال دموکراسی خواهیم بود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی٬ با تاکید بر اینکه باید شهردار از سوی مردم و با نظر مستقیم آنان انتخاب شود٬ افزود: در صورتی که شهردار با نظر مردم برگزیده شود بی‌شک در راستای کسب رضایت آنان نیز تمام تلاش خود را خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با بیان اینکه با انتخاب شهرداران از سوی مردم بسیاری از اختلافات شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها خاتمه می‌یابد٬ گفت: با رعایت دموکراسی در انتخاب شهرداران اعمال سلیقه در برگزیدن و استیضاح آن‌ها از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا از بین رفته و شهرداران جسارت لازم برای انجام امور در راستای بهبود اوضاع شهری را پیدا خواهند کرد.

وی تاکیدکرد: تصویب لایحه مدیریت شهری به از میان برداشتن موانع اجرا و سیاست‌گذاری‌ها در مباحث مختلف شهری منجر می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬‌ با بیان اینکه مردم تامین کننده درآمدهای شهرداری‌ها هستند و دولت در این رابطه هیچ بودجه‌ای به شهرداری‌ها تزریق نمی‌کند٬ تصریح کرد: رویکرد مسئولان در قبال شهرداری باید تغییر کرده و تا حدودی اختیارات آنان را در راستای تقویت مدیریت شهری افرایش دهند.

بائوج لاهوتی با یادآوری منابع درآمدی شهرداری‌ها٬ گفت: از جمله منابع کسب درآمد شهرداری‌ها درآمدهای کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده در حالی که نباید این نوع منابع نباید درآمد پایدار برای شهرداری‌ها منظور شود چرا که بازدارندگی از تخلفات در این موارد مدنظر است.

وی با بیان اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی با سهام‌داری مردم هستند و باید با نظر مستیقیم آنان اداره شوند٬ افزود: با تغییر رویکردها در حوزه شهری نابسامانی در مدیریت شهرداری‌ها مرتفع می‌شود.

عضو هیات رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: تاکنون لایحه مدیریت شهری به مجلس ارجاع نشده اما به محض ارسال این لایحه مجلس، بررسی آن را در کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار خود قرار خواهد داد./