ساختمان اتاق اصناف شهرستان لنگرود افتتاح شد
ساختمان اتاق اصناف شهرستان لنگرود افتتاح شد
ساختمان اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی شهرستان لنگرود با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.

به گزارش لنگرخبر، ساختمان اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی شهرستان لنگرود که احداث آن از سال ۱۳۸۷ آغاز شد عصر امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.

برای احداث ساختمان اتاق اصناف شهرستان لنگرود حدود سه میلیارد تومان هزینه شده است.

این واحد با حدود زیربنای ۱۴۰۰ مترمربع در سه‌طبقه و یک همکف احداث‌شده است.

به گزارش لنگرخبر، بیش از هشت هزار نفر تحت پوشش اتاق اصناف شهرستان لنگرود هستند.