آخرین گلایه​ های احمدی​ نژاد در کسوت رئیس جمهور + فیلم

آخرین گلایه های احمدی نزاد در برنامه تلویزیونی و صحبت با مردم در روز های آخر عمر دولت ایشان {mp4}gelaye-ahnadinejad|600|450|1{/mp4}      

آخرین گلایه های احمدی نزاد در برنامه تلویزیونی و صحبت با مردم در روز های آخر عمر دولت ایشان

{mp4}gelaye-ahnadinejad|600|450|1{/mp4}