شعر احمدی نژاد در وصف امام زمان(عج)
شعر احمدی نژاد در وصف امام زمان(عج)

دکتر احمدی نژاد در آخرین برنامه زنده تلویزیونی خود شعری را در وصف امام زمان خواندند. {mp4}shere ahmadinezhad|600|450|1{/mp4}      

دکتر احمدی نژاد در آخرین برنامه زنده تلویزیونی خود شعری را در وصف امام زمان خواندند.

{mp4}shere ahmadinezhad|600|450|1{/mp4}