دختر بچه مانتو قرمز حادثه اهواز خواهر شهید محمد طاها است

مبینا با روسری خود پای تیرخورده برادر کوچکش محمدطاها را بسته بود تا جلوی خونریزی را بگیرد.

به گزارش لنگرخبر، پدر محمدطاها اقدامی شهید ۴ ساله واقعه تروریستی اهواز، به جوان گفت: غیر از محمدطا‌ها که شهید شد من یک دختر به نام مبینا دارم. خانواده من برای دیدن رژه رفته بودند که تروریست‌ها از پشت جایگاه به سوی مردم تیراندازی می‌کنند، همسرم محمدطا‌ها را در آغوش می‌گیرد تا جان بچه را حفظ کند. گلوله از پای همسرم رد می‌شود و به شکم محمدطا‌ها اصابت می‌کند. یک گلوله دیگر هم مستقیم به پای محمدطا‌ها می‌خورد. طا‌ها که فریاد می‌زند یکی از همکاران ارتشی محمدطا‌ها را در آغوش می‌گیرد و به آن نیروی سپاه که عکسش هم منتشر شد می‌سپارد و آن برادر سپاهی هم محمدطا‌ها را به بیمارستان می‌رساند. دخترم مبینا همان دختری است که در عکس‌ها مانتوی قرمز به تن دارد و آن سرباز ایشان را از محل حادثه به جای امن منتقل می‌کند و همسرم را هم که مجروح شده بود دو سرباز نیروی انتظامی از محل دور می‌کنند و یکی از بچه‌های سپاه ایشان را از محل حادثه به بیمارستان می‌رساند.

وی افزود: وقتی پسرم محمدطا‌ها تیر می خورد، دخترم مبینا باروسری خود پای تیر خورده برادر کوچکش را می‌بندد تا جلوی خونریزی را بگیرد. البته قبل از اینکه همکاران ارتشی، دخترم را از حادثه دور کنند، دخترم هم مجروح می‌شود و یک گلوله از کنارپیشانی و گلوله دیگر ازکنار کتفش رد می‌شود و او به‌صورت سطحی مجروح می‌شود که آن سرباز شجاع ارتش وقتی وضعیت دخترم را می‌بیند او را از مهلکه نجات می‌دهد.

انتهای پیام/