کدام نمایندگان به لایحه جنجالی FATF رای مخالف دادند؟+ اسامی و گرایش سیاسی
کدام نمایندگان به لایحه جنجالی FATF رای مخالف دادند؟+ اسامی و گرایش سیاسی
یکشنبه هفته جاری بالاخره یکی از لوایح جنجال برانگیز FATF موسوم به CFT در مجلس تصویب شد؛ تسنیم اسامی ۹۶ نماینده‌ از ۱۲۰ نماینده مخالف این لایحه را منتشر کرد.

به گزارش لنگرخبر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ مهر خانه ملت، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم “CFT” (یکی از لوایح «FATF») را با ۱۴۳ رای موافق و ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان مصوب کردند. در این جلسه از ۲۹۰ نماینده مجلس ۱۹ نفر نیز غایب بودند.

  •  

پس از تصویب این لایحه ۹۵ نماینده در نامه‌ای به هیئت رئیسه پارلمان خواستار اعلام داوطلبانه آرای خود به صورت علنی شدند.

بر اساس این گزارش، اسامی ۹۶ تن از نمایندگانی که در مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) رأی دادند از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد.

در جدول زیر با اسامی  و گرایش سیاسی  این نمایندگان آشنا شوید:

ردیفنمایندهحوزه انتخابیهگرایش سیاسی
۱حمیدرضا حاج باباییهمدانرئیس فراکسیون نمایندگان ولایی
۲-محمد دهقانیطرقبه و چناراننایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی
۳مجتبی ذوالنوریقمفراکسیون نمایندگان ولایی
۴احمد امیرآبادی فراهانیقمفراکسیون نمایندگان ولایی
۵ علیرضا سلیمیمحلات و دلیجانفراکسیون نمایندگان ولایی
۶علی اکبر کریمیاراکفراکسیون نمایندگان ولایی
۷محمد ابراهیم رضاییخمینفراکسیون نمایندگان ولایی
۸سیدمحمدجواد ابطحیخمینی شهرفراکسیون نمایندگان ولایی
۹نصرالله پژمانفرمشهدفراکسیون نمایندگان ولایی
۱۰سهراب گیلانیشوشترفراکسیون نمایندگان ولایی
۱۱عباس گودرزیبروجردفراکسیون نمایندگان ولایی
۱۲ غلامرضا شرفیآبادانفراکسیون نمایندگان ولایی
۱۳سیدحمیدرضا کاظمیپلدخترفراکسیون نمایندگان ولایی
۱۴محمد اسماعیل سعیدیتبریزفراکسیون نمایندگان ولایی
۱۵احمد سالکاصفهانفراکسیون نمایندگان ولایی
۱۶حسن حسینی شاهرودیشاهرودفراکسیون نمایندگان ولایی
۱۷سیدحسین نقوی حسینیورامینفراکسیون نمایندگان ولایی
۱۸حبیب الله دهمردزابلفراکسیون نمایندگان ولایی
۱۹ابوالفضل ابوترابینجف آبادفراکسیون نمایندگان ولایی
۲۰جواد کریمی قدوسیمشهدفراکسیون نمایندگان ولایی
۲۱حسینعلی شهریاریزاهدانفراکسیون نمایندگان ولایی
۲۲حسینعلی حاجی دلیگانیشاهین شهرفراکسیون نمایندگان ولایی
۲۳ضیاءالدین اعزازیبنابفراکسیون نمایندگان ولایی
۲۴هدایت الله خادمیایذهفراکسیون نمایندگان ولایی
۲۵سیدناصر موسوی لارگانیفلاورجانفراکسیون نمایندگان ولایی
۲۶اکبر ترکیفریدون شهرفراکسیون نمایندگان ولایی
۲۷سیدعلی ادیانیقائمشهرفراکسیون نمایندگان ولایی
۲۸محسن کوهکنلنجانفراکسیون نمایندگان ولایی
۲۹امیر خجستههمدانفراکسیون نمایندگان ولایی
۳۰عبدالله سامریخرمشهرفراکسیون نمایندگان ولایی
۳۱مهدی زاهدیکرمانفراکسیون نمایندگان ولایی
۳۲یعقوب شیویاریمیانهفراکسیون نمایندگان ولایی
۳۳سیدراضی نوریشوش دانیالفراکسیون نمایندگان ولایی
۳۴احد آزادی خواهملایرفراکسیون نمایندگان ولایی
۳۵محمود بهمنیساوجبلاغفراکسیون نمایندگان ولایی
۳۶محمدعلی پورمختاربهار و کبودر آهنگفراکسیون نمایندگان ولایی
۳۷سیدتقی کبیریخویفراکسیون نمایندگان ولایی
۳۸اقبال محمدیانرامهرمزفراکسیون نمایندگان ولایی
۳۹اصغر سلیمیسمیرمفراکسیون نمایندگان ولایی
۴۰محمدمهدی مفتحتویسرکانفراکسیون نمایندگان ولایی
۴۱محمدحسین فرهنگیتبریزفراکسیون نمایندگان ولایی
۴۲محمدرضا امیرحسن خانیطبسفراکسیون نمایندگان ولایی
۴۳فرهاد فلاحتیقائناتفراکسیون نمایندگان ولایی
۴۴محمد جواد کولیوندکرجفراکسیون نمایندگان ولایی
۴۵سیداحسان قاضی زاده هاشمیفریمانفراکسیون نمایندگان ولایی
۴۶علی محمد شاعریبهشهرفراکسیون نمایندگان ولایی
۴۷سیدجواد ساداتی نژادیکاشانفراکسیون نمایندگان ولایی
۴۸محمد خدابخشیالیگودرزفراکسیون نمایندگان ولایی
۴۹حسن کامراناصفهانفراکسیون نمایندگان ولایی
۵۰اکبر رنجبرزادهاسدآبادفراکسیون نمایندگان ولایی
۵۱احمد علیرضابیگیتبریزفراکسیون نمایندگان ولایی
۵۲حمیدرضا فولادگراصفهانفراکسیون نمایندگان ولایی
۵۳سیدقاسم جاسمیکرمانشاهفراکسیون نمایندگان ولایی
۵۴سیدامیرحسین قاضی زادهمشهدفراکسیون نمایندگان ولایی
۵۵محمدرضا رضایی کوچیجهرمفراکسیون نمایندگان ولایی
۵۶حسن بهرام نیانهاوندفراکسیون نمایندگان ولایی
۵۷سیدعلاءالدین خادمسپیدانفراکسیون نمایندگان ولایی
۵۸علی عسگری ظاهریمسجدسلیمانفراکسیون نمایندگان ولایی
۵۹حسین هاشمیبندرعباسفراکسیون نمایندگان ولایی
۶۰نظر افضلینهبندانفراکسیون نمایندگان ولایی
۶۱محمدحسین حسین زاده بحرینیمشهدفراکسیون نمایندگان ولایی
۶۲نادر قاضی پورارومیهفراکسیون نمایندگان ولایی
۶۳جمشید جعفرپورلارستانفراکسیون نمایندگان ولایی
۶۴عبدالرضا مصریکرمانشاهفراکسیون نمایندگان ولایی
۶۵علی رستمیاندلفان و سلسلهفراکسیون نمایندگان ولایی
۶۶سیدمحمدباقر عبادیبیرجندفراکسیون نمایندگان ولایی
۶۷مجید ناصری نژادشادگانفراکسیون نمایندگان ولایی
۶۸ذبیح نیکفرلاهیجانمستقلان ولایی
۶۹عباس پاپی زادهدزفولفراکسیون نمایندگان ولایی
۷۰قاسم ساعدیهویزهفراکسیون نمایندگان ولایی
۷۱زهرا سعیدیمبارکهمستقلان ولایی
۷۲محمود شکریتالشفراکسیون نمایندگان ولایی
۷۳رضا شیران خراسانیمشهدفراکسیون نمایندگان ولایی
۷۴سید صادق طباطبایی نژاداردستانفراکسیون نمایندگان ولایی
۷۵سیدجواد حسینی کیاسنقرفراکسیون نمایندگان ولایی
۷۶حسین نیازآذریبابلمستقلان ولایی
۷۷محمدرضا ملک شاهیخرم آبادفراکسیون نمایندگان ولایی
۷۸صدیف بدریاردبیلفراکسیون نمایندگان ولایی
۷۹محمدرضا پورابراهیمیکرمانفراکسیون نمایندگان ولایی
۸۰هاجر چنارانینیشابورفراکسیون نمایندگان ولایی
۸۱محمد حسن نژادمرندفراکسیون نمایندگان ولایی
۸۲فریدون حسنونداندیمشکفراکسیون نمایندگان ولایی
۸۳یوسف داودیسرابفراکسیون نمایندگان ولایی
۸۴شهاب نادریپاوهامید
۸۵حسن سلیمانیکنگاورفراکسیون نمایندگان ولایی
۸۶اسدالله عباسیرودسرفراکسیون نمایندگان ولایی
۸۷عدل هاشمیکهگیلویهفراکسیون نمایندگان ولایی
۸۸علیرضا ابراهیمیآزادشهرفراکسیون نمایندگان ولایی
۸۹مجید کیان پوردورود و ازنافراکسیون نمایندگان ولایی
۹۰نبی هزار جریبیگرگانامید
۹۱علی گل مرادیماهشهرمستقلان ولایی
۹۲محمدرضا صباغیانمهریزامید
۹۳یحیی کمالی پورجیرفتفراکسیون مستقلان ولایی
۹۴روح الله بابایی صالحبویین زهراامید
۹۵حسن نوروزیرباط کریمفراکسیون نمایندگان ولایی
۹۶حسن خسته بندبندر انزلیمستقلان ولایی

انتهای پیام/
** عکس این خبر مربوط به صحن علنی مجلس در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ است که در آن لایحه FATF تصویب شد. همچنین منبع این عکس خبرگزاری مجلس است.