صوت دریافت حکم تنفیذ ریاست جمهوری در سالهای گذشته

پادکست صوتی زیبا با عنوان تنفیذ مروبط به دریافت حکم تنفیذ در سالهای مختلف توسط رئیس جمهورهای منتخب مردم کاری از مدافع کلیپ   {mp3}padkast-tanfiz|600||{/mp3}            

پادکست صوتی زیبا با عنوان تنفیذ مروبط به دریافت حکم تنفیذ در سالهای مختلف توسط رئیس جمهورهای منتخب مردم کاری از مدافع کلیپ

 

{mp3}padkast-tanfiz|600||{/mp3}