سخنرانی مهندس لاهوتی در روز قدس
سخنرانی مهندس لاهوتی در روز قدس

              نماینده شهرستان لنگرود مهندس مهرداد لاهوتی بعد از پایان راه پیمایی سخنرانی کردند که می توانید از در زیر به صورت آنلاین گوش دهید.  {mp3}lahoti-ghods|600||{/mp3}                    

 

 

 

 

 

 

 

نماینده شهرستان لنگرود مهندس مهرداد لاهوتی بعد از پایان راه پیمایی سخنرانی کردند که می توانید از در زیر به صورت آنلاین گوش دهید.

 {mp3}lahoti-ghods|600||{/mp3}