مهاجم ناشی قطر و دروازه خالی
مهاجم ناشی قطر و دروازه خالی

شاید بسیاری از کاربران این صحنه باورنکردنی از دیدار فوتبال میان دو تیم قطر و ازبکستان را دیده باشند. با این حال،مسلما عده‌ای هم هستند که آن را ندیده‌اند. {flv}sootimohajem|||1{/flv}  

شاید بسیاری از کاربران این صحنه باورنکردنی از دیدار فوتبال میان دو تیم قطر و ازبکستان را دیده باشند. با این حال،مسلما عده‌ای هم هستند که آن را ندیده‌اند.

{flv}sootimohajem|||1{/flv}