رئیس سازمان چای کشور: حساب چایکاران شمال تسویه شد
رئیس سازمان چای کشور: حساب چایکاران شمال تسویه شد

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به واریز ۱۱ میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان به حساب چایکاران شمالی گفت:‌‌ قدرالسهم دولت تا تاریخ ۳۰ مهرماه به صورت ۱۰۰ درصد به چایکاران شمالی پرداخت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، حبیب جهانساز اظهار داشت:‌ چهارشنبه ۹ آبان مبلغ ۱۱ میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان به حساب چایکاران شمال واریز شد بنابراین با احتساب مبالغی که تاکنون پرداخت شدند دولت قدرالسهم خود را تاریخ ۳۰ مهر به صورت کامل به چایکاران پرداخت کرده است.

رئیس سازمان چای کشور‌ ضمن اشاره به جمع کل پرداختی‌ها اعم از قدرالسهم دولت و کارخانجات چایسازی عنوان کرد: در حال حاضر بالغ بر ۲۰۶ میلیارد و ۳۵۸ میلیون تومان از کل مطالبات چایکاران شمالی پرداخت شده است و مابقی مبالغ باقیمانده نیز به زودی به حسابشان واریز می‌شود.

جهانساز از پرداخت کامل قدالسهم مربوط به دولت خبر داد و تصریح کرد:‌ با احتساب مبالغی که امروز و روزهای گذشته پرداخت شده‌اند دولت به صورت صد در صد تا تاریخ ۳۰ مهر قدرالسهم خود را پرداخت کرد و تنها ۱۴ میلیارد تومان از قدرالسهم کارخانجات چایسازی باقیمانده است.

وی قدرالسهم قابل پرداخت کارخانجات چایسازی شمال را ۹۳ میلیارد تومان اعلام کرد و ابراز داشت:‌ امیدواریم کارخانجات و واحدهای فرآوری چای شمال نیز هرچه زودتر مبالغ مورد نظر را به حساب سازمان چای واریز کنند تا مطالبات چایکاران به صورت کامل به حساب آنان واریز شود.

رئیس سازمان چای کشور در مورد میزان چای خشک تولید شده در کارخانجات نیز خاطرنشان کرد:‌ میزان استحصال و تولید فرآورده چای خشک در سطح کارخانجات چایسازی و فرآوری برگ سبز چای و واحدهای فعال چایسازی شمال تاکنون به میزان ۲۵ هزار و ۳۶۶ تن رسیده است.