سخنان روحانی در راهپیمایی روز قدس

رئیس جمهور منتخب با شرکت در راهپیمایی روز قدس، اشغال قدس را زخمی خواندند که بر بدن دنیای اسلام نشسته است. {flv}rohani-ghods|||1{/flv}  

رئیس جمهور منتخب با شرکت در راهپیمایی روز قدس، اشغال قدس را زخمی خواندند که بر بدن دنیای اسلام نشسته است.

{flv}rohani-ghods|||1{/flv}