سخنان روحانی در راهپیمایی روز قدس
سخنان روحانی در راهپیمایی روز قدس

رئیس جمهور منتخب با شرکت در راهپیمایی روز قدس، اشغال قدس را زخمی خواندند که بر بدن دنیای اسلام نشسته است. {flv}rohani-ghods|||1{/flv}  

رئیس جمهور منتخب با شرکت در راهپیمایی روز قدس، اشغال قدس را زخمی خواندند که بر بدن دنیای اسلام نشسته است.

{flv}rohani-ghods|||1{/flv}