خرید ۲۲ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران شهرستان لنگرود
خرید ۲۲ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران شهرستان لنگرود
رئیس سازمان چای کشورگفت: ۳۰ کارخانه دار لنگرودی امسال ۲۲ هزارتن برگ سبز چای از چایکاران این شهرستان خریداری کردند.

به گزارش لنگرخبر، حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور گفت: ۳۰ کارخانه دار چایساز در شهرستان لنگرود امسال ۲۲ هزار تن برگ سبز چای به ارزش حدود ۴۴ میلیارد تومان از چایکاران خریداری کردند.

او با بیان اینکه ۳۷ درصد چای خریداری شده از چایکاران درجه یک و ۶۳ درصد درجه ۲ بوده است افزود: از ۲۲ هزارتن برگ سبز خریداری شده ۵ هزارتن چای خشک تولید شد.

رئیس سازمان چای کشوربا اشاره به اینکه تاکنون ۹۷ درصد از مطالبات چایکاران شهرستان لنگرود به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است گفت: یک و نیم میلیارد تومان دیگر از سهم کارخانجات نیز به زودی به حساب چایکاران واریزمی شود.

حبیب جهانساز افزود: شهرستان لنگرود دارای ۶ هزار و ۴۳۹ هکتار باغ چای و ۹ هزار چایکار فعال است.

او با بیان اینکه ۲۵ هزار و ۶۶۶ تن چای خشک امسال در ۱۵۵ کارخانه‌های فرآوری گیلان و مازندران تولید شده است گفت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک امسال ۲ هزار و ۷۲۹ تومان و درجه دو هزار و ۵۲۸ تومان بود.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه ۹۰ درصد چای کشور در گیلان تولید می‌شود تصریح کرد: گیلان و مازندران ۵۵ هزارخانوار چایکار و ۲۵ هزار هکتارباغ چای دارد.