لاهوتی : سهم شهرداری ها از محل درآمد بر ارزش افزوده ۵۰ درصد می شود
لاهوتی : سهم شهرداری ها از محل درآمد بر ارزش افزوده ۵۰ درصد می شود

در نشست فراکسیون مدیریت شهری مجلس با وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رییس و اعضای شورای عالی استان ها مقرر شد ۵۰ درصد عوارض به شهرداری ها اختصاص یابد.

به گزارش لنگرخبر ،  نشست فراکسیون مدیریت شهری مجلس با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رییس و اعضای شورای عالی استان ها برگزار شد.

در آغاز این نشست مهرداد بائوج لاهوتی  با اشاره به اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی و همچنین سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه ما در رابطه بامالیات وصول کننده خوبی هستیم اما ممکن است توزیع کننده خوبی نباشیم، گفت: ۵۰ درصد منابع درآمدی شهرداری ها از طریق ساخت و ساز است و امروزه ساخت و ساز کاهش پیدا کرده  هر چند سالانه ساخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نیاز واقعی کشور است اما آمار صدور پروانه های ساختمانی کشور  از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد تجاوز پیدا نکرده است.

عوارض مالیات بر ارزش افزوده ۲۰ درصد درآمد شهرداری ها/ کمک دولت تنها ۶ درصد

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عوارض مالیات بر ارزش افزوده ۲۰ درصد درآمد شهرداری ها است، افزود: تمامی کمک های دولت به شهرداری ها تنها ۶ درصد است.

وی ادامه داد: عوارض نوسازی که درآمد پایدار شهرداری ها  بوده ۲ درصد و سرمایه گذاری ۲ درصد و سایر منابع نیز ۱۴ درصد است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با توضیح ترکیب توزیع مالیات بر ارزش افزوده، گفت: تهران ۲۹ درصد، کلانشهرها۱۳  درصد، سایر مراکز استان ها۱۰ درصد، سایر شهرداری های کشور۳۲ درصد  و دهیاری ها نیز ۱۶ درصد است.

رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه امروزه ۷۵ درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند، افزود: باید به فکر حمایت از شهرداری ها باشیم؛ بالاترین سرانه درآمدی مربوط به مشهد و ۳ میلیون و صد هزار تومان است رتبه دوم درآمدی نیز مربوط به شهرداری تهران با ۲ میلیون و صد هزار تومان است، کلانشهرها یک میلیون و ۲۰۰ و سایر شهرداری ها نیز ۴۱۰ هزار تومان است متوسط شهرداری ها حدود ۹۸۰ هزار تومان است و با این سرانه ها شهرها را اداره کردن کاری بسیار دشوار است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ما حلقه واسطه میان شهرداری ها و دولت هستیم، تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۶۸ آیین نامه داخلی مجلس اگر قانون آزمایشی بخواهد دائمی شود باید اصلاح شود اما مالیات بر ارزش افزوده را نمی توان اصلاح کرد بلکه قانونی جدید است؛ بهتر بود قانون را اصلاح نمی کردید.

مالیات بر ارزش افزوده به لایحه درآمد پایدار منتقل شود

وی یادآور شد: متاسفانه در برخی مواد عوارض مالیات خطاب شده در حالی که در گذشته این مالیات تجمیع عوارض بوده است؛ دولت لایحه درآمد پایدار را ارائه کرده و در ماده ۹ ذکر شده که ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها ارائه شود تقاضا داریم صدمه به سایر ارکان مالیات بر ارزش افزوده نزنیم بهتر است مالیات بر ارزش افزوده را به لایحه درآمد پایدار منتقل کنیم.

رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اختیار اخذ عوارض از شوراها و شهرداری ها گرفته شده باید در قانون اصلاح شود؛ در قانون مدیریت حمل ونقل بار مسافر تمامی مسئولیت هزینه درون شهری به شهرداری محول شده و از سویی در قانون پسماند از صفر تا صد مدیریت پسماند به شهرداری ها واگذار شده از سویی در قانون ساماندهی ریلی حمل ونقل تمامی ریل شهرها به شهرداری ها محول شده است ما نگران شهرداری ها هستیم؛ جلساتی کارشناسی تخصصی برگزار خواهیم کرد.