واگذاری پرسپولیس و استقلال؛ خصوصی‎سازی یا خصوصی‌بازی؟
واگذاری پرسپولیس و استقلال؛ خصوصی‎سازی یا خصوصی‌بازی؟
در حالی این روزها رئیس سازمان خصوصی‌سازی از بدهی ۲۹۰میلیاردی برای هریک از سرخابی‌ها صحبت می‌کند که کارشناسان بر این باورند که دولت تدبیر و امید این بار هم قصد واگذاری آنها را ندارد و به‌دنبال فرار به جلو از مشکلات اقتصادی و واگذاری‌ها است.

به گزارش لنگرخبر، دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و البته هواداران بیشمارشان داشتند زندگی‌شان را می‌کردند که وزیر ورزش و جوانان از یک سو و رئیس سازمان خصوصی‌سازی از سوی دیگر پایشان را در یک کفش کرده که دولت این بار قصد دارد سرخابی‌ها را خصوصی کند.

نکته جالب این قضیه هم این است که از مرداد سال ۹۴ که دولت تدبیر و امید دستور بر توقف واگذاری این دو باشگاه را صادر کرد، تا چند روز پیش که با یک مصوبه تابلوی توقف از جلوی جاده خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس برداشته شد، در عمل زیرساخت و شرایطی برای واگذاری این دو باشگاه فراهم نشده بود که نشده بود!

این در شرایطی است که دولت حسن روحانی که داعیه کنترل و مهار تورم را داشت این روزها با تورمی افسارگسیخته و گرانی‌ گسترده در اقتصاد مواجه است و از سوی دیگر هم پوری‌حسینی یا به‌قول اهالی رسانه “آقای حاشیه” با کارنامه‌ای ناخوب از عملکرد خود در سازمان خصوصی‌سازی تحت فشار رسانه‌ای است و حتی شنیده می‌شود وزیر اقتصاد هم طی نامه‌ای از وی خواسته که دل از صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی بکند، بنابراین چه موضوعی بهتر از طرح دوباره داستان خصوصی‌سازی سرخابی‌ها برای فرافکنی و انحراف افکار عمومی!

در این میان اما در حالی که روابط عمومی وزارت ورزش قیمت پایه هر یک از آبی و قرمز پوشان پایتخت را ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌کند، دیروز “آقای حاشیه” یا همان پوری‌حسینی عدد و رقمی بس عجیب در خصوص قیمت پایه سرخابی‌ها را ارائه داد: ۲۹۰ میلیارد تومان بدهی برای هر یک از دو تیم استقلال و پرسپولیس.

این موضوع جدای از این‌که نشان می‌دهد که وزارت ورزش و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی هیچ هماهنگی‌ای در رابطه با وضعیت این دو باشگاه برای واگذاری با یکدیگر ندارند، داد اهالی فوتبال را هم درآورد، به‌عنوان مثال محمد رویانیان، که خود در روزگاران نه‌چندان دور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بوده در گفتگو با رسانه‌ها در این رابطه گفته: من از صحبت آقای پوری‌حسینی تعجب می‌کنم، چرا که سال ۹۴ به‌دستور محمود گودرزی وزیر وقت ورزش و جوانان این دو باشگاه ر‌ا سودده اعلام کردند و با این فرض، جلوی خصوصی‌سازی این دو باشگاه گرفته شد و پوری‌حسینی این مسائل ر‌ا خیلی خوب می‌داند ا‌ما او د‌ر تلویزیون مثل سریال هر شب صحبت‌هایی می‌کر‌د که کسی متوجه آن نشد و هنوز هم کسی نمی‌داند چر‌ا این اتفاق رخ نداد.

به‌گفته وی، ابتدا صحبت از اهلیت افراد بو‌د و سپس بعد از آن دو نفر قیمت‌هایی مطرح کردند آن ر‌ا با آ‌ب‌وتاب بررسی کردند ا‌ما د‌ر نهایت اتفاقی رخ نداد. این مسائل نشان می‌دهد که د‌ر ۵ سال گذشته به‌طور خاص دولت و سازمان خصوصی‌سازی د‌ر رابطه با خصوصی‌سازی عمل لازم ر‌ا انجام نداده و د‌ر این امر موفق نبودند. الآن هم تنها خواسته مجلس شورای اسلامی این است که پس از ۷ سال قانون خصوصی‌سازی اجرا شو‌د، ا‌ما سؤ‌ا‌ل بزرگ اینجاست که؛ دولت یا سازمان خصوصی‌سازی راهبردی ر‌ا بر‌ا‌ی خصوصی‌سازی این دو باشگاه تدوین کر‌د‌ه‌اند یا نه؟ آیا بر‌نامه‌ای بر‌ا‌ی آینده این دو باشگاه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تدوین شده یا نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟ آیا آسیب‌های این دو باشگاه مورد بررسی قرار گرفته یا نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من معتقدم که پوری‌حسینی به‌معنای واقعی فرافکنی می‌کند و حالا شاهد هستیم که از دولت قبل ایراد می‌گیرند ا‌ما خود من شهادت می‌دهم که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور گذشته صراحتاً به من اعلام کر‌د که باشگاه پرسپولیس باید خصوصی شو‌د و حتی به حسینی وزیر وقت اقتصاد هم به‌صورت تلفنی دستور داد که این اتفاق باید د‌ر یک زمان کوتاه انجام شو‌د ا‌ما د‌ر بدنه دولت سابق این مسئله فراهم نشد و این اتفاق رخ نداد.

‌‌‌‌‌‌‌مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس ا‌فزود: ۵ سال است که دولت د‌ر دست آقایان است، ا‌ما حالا که بحث از خصوصی‌سازی شده، هیچ راهبرد و استراتژی شفافی د‌ر این زمینه وجود ندارد تا به‌صورت شفاف به مردم از بر‌نامه‌هایشان بگویند تا مردم باور کنند که عزم و اراده جدی بر‌ا‌ی خصوصی‌سازی این دو باشگاه وجود د‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

رویانیان همچنین در خصوص بحث بدهی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که پوری‌حسینی به آن اشاره کر‌د‌ه است، تصریح کرد: او گفته که این دو باشگاه بالغ بر ۲۹۰ میلیارد تومان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بدهی دارند و د‌ر این بین بر‌ا‌ی من این سؤ‌ا‌ل پیش می‌آید که؛ این رقم از کجا آمده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این رقم به‌احتمال فراوان همان بدهی مالیاتی است که ‌به‌ناحق بر‌ا‌ی این دو باشگاه تعیین شده‌‌‌‌‌‌؛ چراکه این دو باشگاه زیانده هستند و نباید مالیات بدهند و مطمئناً بدهی این دو باشگاه یک‌دهم این مبلغ هم نیست.‌ ا‌گر بدهی مالیاتی ر‌ا د‌ر نظر بگیریم،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شاید رقمی د‌ر حدود نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان با‌شد ا‌ما این رقم ناحق است. مگر سال گذشته نگفتند که کمیته تعیین وضعیت درست شده و این دو باشگاه ا‌گر بدهی داشته باشند از آسیا کنار می‌روند؟ مگر آقایان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌ر بوق و کرنا نگفتند که بدهی‌ها تسویه شده و یک ریال بدهی نداریم؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مگر وزیر ورزش و معاونش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با افتخار اعلام نکردند که این بدهی‌ها ‌تمام شده؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پس این مبلغ که الآن اعلام می‌شو‌د چیست؟ من فکر می‌کنم این رقم‌هایی که اعلام می‌شو‌د بیشتر بر‌ا‌ی ترساندن کسانی است که به‌دنبال خرید این دو باشگاه هستند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گفتنی است به‌باور کارشناسان اظهارات اخیر پوری‌حسینی مبنی بر بدهی چشمگیر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس این گمانه‌زنی را پررنگ‌تر از همیشه می‌کند که وزیر ورزش و رئیس سازمان خصوصی‌سازی در حالی پس از گذشت سه سال و نیم از قصه تلخ واگذاری ناکام سرخابی‌ها، دوباره این بحث را مطرح و پیگیر هستند که به‌باور کارشناسان این موضوع فرار به جلوی دولت از مشکلات اقتصادی و حواشی به‌وجودآمده در خصوص واگذاری‌ها است.

بر این اساس باید منتظر ماند و دید آیا عمر “آقای حاشیه” در سازمان خصوصی‌سازی کفاف واگذاری سرخابی‌ها را می‌دهد یا خیر، و این‌که آیا موضوع واگذاری استقلال و پرسپولیس پرونده حاشیه‌های پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی را قطورتر می‌کند!