مناجات رمضان حاج منصور ارضی

مناجات حاج منصور ارضی در رمضان سال ۱۳۹۱ باز هم نیمه شب است و سحری در راه است {mp3}باز هم نیمه شب است و سحری در راه است|۶۰۰||{/mp3} کاروان شهدا مقصدشان کرببلاست {mp3}کاروان شهدا مقصدشان کرببلاست|۶۰۰||{/mp3} کمکم کن که به مردان خدا دلبندم {mp3}کمکم کن که به مردان خدا دلبندم|۶۰۰||{/mp3} من و ماهی که سر […]

مناجات حاج منصور ارضی در رمضان سال ۱۳۹۱

باز هم نیمه شب است و سحری در راه است

{mp3}باز هم نیمه شب است و سحری در راه است|۶۰۰||{/mp3}

کاروان شهدا مقصدشان کرببلاست

{mp3}کاروان شهدا مقصدشان کرببلاست|۶۰۰||{/mp3}

کمکم کن که به مردان خدا دلبندم

{mp3}کمکم کن که به مردان خدا دلبندم|۶۰۰||{/mp3}

من و ماهی که سر تا سر خدایی است

{mp3}من و ماهی که سر تا سر خدایی است|۶۰۰||{/mp3}