هدف اصلی توسعه پایدار ایجاد تعادل بین حال و آینده است
هدف اصلی توسعه پایدار ایجاد تعادل بین حال و آینده است
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود گفت:هدف اصلی توسعه پایدار در واقع ایجاد تعادل بین حال و آینده است یعنی ما باید هم به نسل امروز و هم نسل‌ آینده توجه کنیم.

به گزارش لنگرخبر، امیرحسین فیروزان در همایش نقش آموزش عالی در توسعه پایدار که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود برگزار شد با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های دانشگاه نقش آموزش عالی در توسعه پایدار است گفت: در کشورهای پیشرفته معمولاً بین صنعت و اجرا پیوند و نزدیکی بسیار زیادی وجود دارد در واقع تحقیقاتی در دانشگاه انجام می‌شود و آن را در صنعت به مرحله اجرا درمی‌آورند و در بین ما این فاصله بین دانشگاه و اجرا و صنعت زیاد است قصد بر این داریم که هیئت‌های اجرایی و زیرمجموعه‌های آنها را با دانشگاه پیوند دهیم.

وی افزود: امروزه بحث رشد و توسعه معطوف به عوامل مختلفی بوده منظور از توسعه؛ توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و … است. زمانی به توسعه خواهیم رسید که هدف توسعه پایدار باشد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود اظهار کرد: هدف اصلی و تعریف توسعه پایدار یعنی توسعه‌ای که همه برابر باشند و عدالت داشته باشند و همگام با برآورد نیازهای عوامل انسانی و طبیعی توأم با همدیگر باشد در واقع ایجاد تعادل بین حال و آینده بوده و این وظیفه توسعه پایدار است یعنی ما باید هم به نسل امروز توجه کنیم و هم نسل‌های آینده که می‌خواهند از این منابع طبیعی استفاده کنند و بدانیم که چگونه تعادل را برقرار کنیم.

فیروزان تصریح کرد: دانشگاه‌ها می‌توانند در بحث توسعه پایدار مفید باشند که با آموزش می‌تواند این موهم را رقم بزنند. آموزش درست اثربخش‌ترین روند مقابله با چالش‌هایی است که ما در بحث توسعه پایدار با آن مواجه هستیم.

وی افزود: از اهداف مهم دیگر توسعه پایدار این است که، منابع انسانی کارآمد و شایسته که بتواند بازدهی کافی داشته باشند را پرورش دهیم که در این راستا با آموزش‌اندوزی، حرفه‌اندوزی، مهارت‌اندوزی بتوانیم تغییرات و نوآوری را با شیوه‌های جدید و با تصمیم و آموزش درست انتقال دهیم و این موضوع از وظایف اصلی دانشگاه‌هاست که علم نوین را یاد بگیریم و آن را در بخش اجرا قرار دهیم تا همه بتوانند در جامعه از آن استفاده کنند.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود گفت: دانشجویان کانون پایداری یک سیستم می‌توانند به‌حساب آیند بر این اساس دانشگاه‌ها برنامه‌هایی دارند که بتوانند استراتژی و برنامه‌ریزی را انجام بدهند که بتوانند این آموزش درست را به زیرمجموعه‌ها منتقل کنند و استراتژی‌هایی مشخص کنند که سطح کمی و کیفی را بالا ببرند.