تحلیل امام خامنه ای از شهدای ۷تیر

تحلیل رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای در مورد حادثه تروریستی ۷ تیر سال ۶۰ در اولین سالگرد شهدای ۷۲ تن در حضور امام خمینی (ره) {flv}tahlil-agha-7tir|||1{/flv}        

تحلیل رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای در مورد حادثه تروریستی ۷ تیر سال ۶۰ در اولین سالگرد شهدای ۷۲ تن در حضور امام خمینی (ره)

{flv}tahlil-agha-7tir|||1{/flv}