آخرین نطق شهید عبدالکریمی ۴ روز قبل از شهادت
آخرین نطق شهید عبدالکریمی ۴ روز قبل از شهادت

شهید سیف الله عبدالکریمی نماینده دوره اول لنگرود در مجلس آخرین نطق خود را ۴ روز قبل از شهادتشان در تاریخ ۳-۴-۱۳۶۰ در مجلس بیان کردند   {flv}akharin-notgh|||1{/flv}              

شهید سیف الله عبدالکریمی نماینده دوره اول لنگرود در مجلس آخرین نطق خود را ۴ روز قبل از شهادتشان در تاریخ ۳-۴-۱۳۶۰ در مجلس بیان کردند

 

{flv}akharin-notgh|||1{/flv}