حقوق کارمندان در سال ۹۸ چقدر افزایش می‌یابد؟ + جدول
حقوق کارمندان در سال ۹۸ چقدر افزایش می‌یابد؟ + جدول
میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده براساس افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و با توجه به افزایش «تا ۱۰ درصدی» مشخص شد.

به گزارش لنگرخبر به نقل از فارس، نمایندگان مجلس در آخرین روز رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۸ در قالب بند الحاقی به تبصره ۱۲ لایحه حقوق کارمندان دولت را بیش از آن چیزی که دولت پیشنهاد داده بود به تصویب رساندند.

مجلس در قالب بند الحاقی به تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸ مصوب کرد:

الف- حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

ب- علاوه بر بند الف، حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان «تا ۱۰ درصد» افزایش یابد.

این محاسبه با فرض ثابت بودن ضریب افزایش ۱۰ درصد برای همه گروه‌ها (جزئیات آن باید توسط دولت مشخص شود) و همچنین تایید شورای نگهبان، میزان افزایش حقوق سال آینده و نیز رشد آن را نسبت به سال ۹۷ مشخص شده است.

در این شیوه افزایش «۴۰۰ هزار تومانی» برای همه گروه‌ها ثابت بوده اما افزایش ضریب «تا ۱۰»درصد متغییر خواهد بود به طوری که با مدل پلکانی هر چه حقوق بیشتر باشد این ضریب کاهش خواهد یافت.

محاسبه حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر بر اساس بند پیشنهادی- ارقام به ریال

حداکثر حقوق افزایش در سال ۱۳۹۸میزان افزایش به نسبت سال ۱۳۹۷درصد تغییرات نسبت سال ۱۳۹۷
افزایش ثابت افزایش ضریب 
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰%۱۰۵٫۵۰۰٫۰۰۰۳۶٫۶
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰%۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰۳۰
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰%۱۰۶٫۵۰۰٫۰۰۰۲۶
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰%۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰۲۳٫۳
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰%۱۰۷٫۵۰۰٫۰۰۰۲۱٫۴
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰%۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰۲۰
۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰%۱۰۸٫۵۰۰٫۰۰۰۱۸٫۸
۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰%۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰۱۸
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰%۱۰۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱۶٫۶
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰%۱۰۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵٫۷
۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰%۱۰۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰%۱۰۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰۱۴٫۴
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰%۱۰۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰۱۴

انتهای پیام/