خسارت خشکسالی به باغات مرکبات و چای لنگرود و بی توجهی مسئولان

بررسی ها حاکی از ان است که در روند خرید و فروش و تغییر کاربری ، برخی از اعضا شوراهای اسلامی روستاها و دهیاری ها نیز مقش موثری دارند. همانطوریکه کارشناسان هواشناسی کشور پیش بینی کرده بودند بعلت کمی بارش باران و خشکسالی ، اکثر بوته های چای و درختان مرکبات در اثر گرمای شدید درحال […]

بررسی ها حاکی از ان است که در روند خرید و فروش و تغییر کاربری ، برخی از اعضا شوراهای اسلامی روستاها و دهیاری ها نیز مقش موثری دارند.

همانطوریکه کارشناسان هواشناسی کشور پیش بینی کرده بودند بعلت کمی بارش باران و خشکسالی ، اکثر بوته های چای و درختان مرکبات در اثر گرمای شدید درحال خشک شدن هستند.

چایکاران لنگرود با شروع فصل برداشت برگ سبز چای صرفا یک دوره(چین) برداشت نموده و اکثرا بدلیل تک محصولی بودن با مشکلات کمبود درامد و فقر مواجه هستند.

همچنین گرمای شدید به باغات مرکبات نیز اسیب وارد اورده و اکثر درختان خشک شد و یا فاقد محصول می باشد.

این درحالی است که اواخر سال گذشته نیز بر اثر سرمای شدید به باغات مرکبات اسیب وارد کرده و بیشتر مرکبات داران از این موضوع ضررهای زیادی را متحمل شدند.

با وجود خسارات فراوان به چایکاران و مرکبات داران تاکنون هیچ مسئولی در این ارتباط پیگیری خاصی نکرده و نظاره گر گسترش فقط مردم زحمتکش منطقه هستند.

مشاهدات از روستاهای اطراف نشان میدهد براثر کاهش درامد ، تعداد زیادی از اهالی مناطق مبادرت به فروش یا اعلام فروش اراضی کشاورزی نموده اند.

تداوم روند فوق ضمن مهاجرت بی رویه روستانشینان به شهر ،‌معضلات عدیده ای در سطح شهرها نیز در پی خواهد داشت.

بررسی ها حاکی از ان است که در روند خرید و فروش و تغییر کاربری ، برخی از اعضا شوراهای اسلامی روستاها و دهیاری ها نیز مقش موثری دارند.

حسین نوذری – کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی