نظرات چند مدیرشهرستان در روز انتخابات

در روز ۲۴ خرداد مصاحبه ای با فرماندارلنگرودف رئیس دانشگاه پیام نور لنگرود و آقای پورخرسندی در مورد انتخابات و حضور مردم انجام شد   مصاحبه با فرماندار شهرستان لنگرود {mp4}24khordad-beygi|600|450|1{/mp4}   مصاحبه با رئیس دانشگاه پیام نور {mp4}24khordad-payamnor|600|450|1{/mp4}   مصاحبه با آقای پور خرسندی کارشناس سیاسی {mp4}24khordad-porkhorsandi|600|450|1{/mp4}  

در روز ۲۴ خرداد مصاحبه ای با فرماندارلنگرودف رئیس دانشگاه پیام نور لنگرود و آقای پورخرسندی در مورد انتخابات و حضور مردم انجام شد

 

مصاحبه با فرماندار شهرستان لنگرود

{mp4}24khordad-beygi|600|450|1{/mp4}

 

مصاحبه با رئیس دانشگاه پیام نور

{mp4}24khordad-payamnor|600|450|1{/mp4}

 

مصاحبه با آقای پور خرسندی کارشناس سیاسی

{mp4}24khordad-porkhorsandi|600|450|1{/mp4}