آیا بارورسازی ابرها موجب بارشهای اخیر شده است؟
آیا بارورسازی ابرها موجب بارشهای اخیر شده است؟

در فضای مجازی کلیپی از اخبار سیما منتشر شده که در آن می گوید تا دو هفته آینده بارورسازی ابرها صورت خواهد گرفت و خبر به اسفند ماه جاری نسبت داده می شود درصورتی که این خبر مربوط به اوایل آذرماه گذشته است.

به گزارش لنگرخبر در فضای مجازی کلیپی از اخبار سیما منتشر شده که در آن می گوید تا دو هفته آینده بارورسازی ابرها صورت خواهد گرفت و خبر به اسفند ماه جاری نسبت داده می شود درصورتی که این خبر مربوط به اوایل آذرماه گذشته است.

فرید گلکار مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابر‌های مرکز مطالعات وزارت نیرو در رابطه با این ادعا گفت: در سال آبی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیچ پروژه باروری ابر‌ها نداشتیم و در ۴ ماه قبل به صورت محدود با کمک پهباد در آذربایجان شرقی، خراسان‌جنوبی و چهارمحال‌بختیاری برای تست اجرایی کردیم و بارندگی محدود ایجاد شد. وی ادامه داد: پس از تزریق و باروری ابر‌ها یک ربع ساعت تا حداکثر ۲ ساعت بعد از عملیات شاهد بارندگی خواهیم بود.

انتهای پیام/