آغاز توزیع تخم نوغان در لنگرود از هفته آینده

رییس اداره نوغان شهرستان لنگرود از توزیع تخم نوغان از هفته آینده خبر داد.

به گزارش لنگرخبر، سید محمد سبز با اشاره به آغاز فصل پرورش کرم ابریشم گفت: با تمهیدات اندیشیده شده از هفته آینده توزیع تخم نوغان در شهرستان لنگرود آغاز می شود.

وی افزود: تعداد پنج هزار جعبه در شعبات شهرستان لنگرود و شلمان به قیمت هرجعبه ۷ هزار ۵۰۰ تومان در اختیار نوغانداران قرار می گیرد.

بگفته رییس اداره نوغان شهرستان لنگرود، سطح زیرکشت توتستان های لنگرود دو هزار۵۰۰ هکتار است و ۲۵ درصد پیله ابریشم ایران در شهرستان لنگرود و نیز۴۳ درصد پیله ابریشم گیلان در این شهرستان تامین می شود.

وی با بیان اینکه پنج هزار جعبه تخم نوعان در شهرستان لنگرود توزیع خواهد شد اظهار کرد:امسال برای بیمه هر جعبه تخم نوعان هشت هزار ۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده و ۳۷ میلیارد تومان تسهیلات برای تلمبارسازی و مرمت باغات توتستان ها پیش بینی شده است که در اختیار نوغانداران قرار می گیرد.

رییس اداره نوغان شهرستان لنگرود گفت:میانگین تولید هرجعبه تخم نوغان ۳۵ و نیم کیلوگرم است و در سال گذشته ۴۰۰ تن پیله ابریشم در شهرستان لنگرود استحصال داشته ایم.

انتهای پیام/