تذکر رهبری

در مناظره سوم کاندیدا حرف هایی را برخی از نامزد ها در مورد رابطه با کشور های دیگر و … مسائل بین الملل بیان کردند که قابل تامل بود در زیر رهبری تذکر و  هشداری را در یکی از سخن های خود بیان کردند {mp3}تذکر رهبری|۵۸۰|۲۰|true{/mp3}      

در مناظره سوم کاندیدا حرف هایی را برخی از نامزد ها در مورد رابطه با کشور های دیگر و … مسائل بین الملل بیان کردند که قابل تامل بود در زیر رهبری تذکر و  هشداری را در یکی از سخن های خود بیان کردند

{mp3}تذکر رهبری|۵۸۰|۲۰|true{/mp3}