گریه سردار سلیمانی بغل قالیباف

اشک های سردار قاسم سلیمانی در بغل قالیباف در فراق شهید بزرگوار کاظمی {mp4}اشک های قاسم سلیمانی|۵۸۰|۴۵۰|۱{/mp4}

اشک های سردار قاسم سلیمانی در بغل قالیباف در فراق شهید بزرگوار کاظمی

{mp4}اشک های قاسم سلیمانی|۵۸۰|۴۵۰|۱{/mp4}