روحانی در گیر و دار تناقضات +فیلم

برنامه انتخاباتی حسن روحانی در گفتگوی ویژه خبری حاوی ادعاهای عجیب و بعضا خلاف واقع در مورد فعالیتهای صلح آمیز انرژی هسته ای مطرح گردید، این فیلم حاوی واقعیت گفته های ایشان است . برای دانلود فیلم لطفا اینجا کلیک کنید.

برنامه انتخاباتی حسن روحانی در گفتگوی ویژه خبری حاوی ادعاهای عجیب و بعضا خلاف واقع در مورد فعالیتهای صلح آمیز انرژی هسته ای مطرح گردید، این فیلم حاوی واقعیت گفته های ایشان است .

برای دانلود فیلم لطفا اینجا کلیک کنید.