کسب مدال برنز وزنه بردار لنگرودی در مسابقات قهرمانی کشور

مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور بیستم شهریور درشهر اهواز برگزار گردید که رضا حبیبی از شهرستان لنگرود در قالب تیم منتخب گیلان مدال برنز این مسابقات را کسب نمود . به گزارش «لنگرنیوز» ، مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور بیستم شهریور درشهر اهواز برگزار گردید که رضا حبیبی از شهرستان لنگرود در قالب تیم منتخب […]

مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور بیستم شهریور درشهر اهواز برگزار گردید که رضا حبیبی از شهرستان لنگرود در قالب تیم منتخب گیلان مدال برنز این مسابقات را کسب نمود .

به گزارش «لنگرنیوز» ، مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور بیستم شهریور درشهر اهواز برگزار گردید که رضا حبیبی از شهرستان لنگرود در قالب تیم منتخب گیلان مدال برنز این مسابقات را کسب نمود .

لازم بذکر است که نامبرده تنها مدال آور تیم گیلان در این سری از مسابقات بود .

1