مصاحبه با فرماندار لنگرود در مورد یادواره شهید املاکی

گزارش خبرنگار ما با کمال محمد بیگی فرماندار شهرستان لنگرود در مورد برگزاری یادواره شهید املاکی         {flv}beygi-amlaki{/flv}      

گزارش خبرنگار ما با کمال محمد بیگی فرماندار شهرستان لنگرود در مورد برگزاری یادواره شهید املاکی

 

 


 

 

{flv}beygi-amlaki{/flv}