مصاحبه با فرماندار لنگرود در مورد یادواره شهید املاکی
مصاحبه با فرماندار لنگرود در مورد یادواره شهید املاکی

گزارش خبرنگار ما با کمال محمد بیگی فرماندار شهرستان لنگرود در مورد برگزاری یادواره شهید املاکی         {flv}beygi-amlaki{/flv}      

گزارش خبرنگار ما با کمال محمد بیگی فرماندار شهرستان لنگرود در مورد برگزاری یادواره شهید املاکی

 

 


 

 

{flv}beygi-amlaki{/flv}