هیأت رئیسه شورای شهر شلمان در سال سوم فعالیت شورا مشخص شد
هیأت رئیسه شورای شهر شلمان در سال سوم فعالیت شورا مشخص شد

در انتخابات هیات‌ رئیسه شورای اسلامی شهر شلمان حسن درکشیده با اکثریت آراء به‌عنوان رئیس شورای اسلامی شهر شلمان شد.

به گزارش‌ لنگرخبر، انتخابات هیئت‌رئیسه دور پنجم شورای اسلامی شهر شلمان در سال سوم فعالیت این دور شورا با حضور اعضا برگزار شد.

در انتخابات مذکور حسن دُرکشیده به‌عنوان رئیس شورای اسلامی شهر شلمان معرفی و علی خورسند شلمانی به‌عنوان نائب رئیس این شورا انتخاب شد.

علی پورسرپرست شلمانی به‌عنوان خزانه‌دار، سالومه پوررمضانی قاضی محله سخنگو و علی‌اصغری شلمانی به‌عنوان منشی شورای اسلامی شهر شلمان برای یک سال انتخاب شدند.

علی‌اصغری در سال نخست فعالیت این دوره شورا و علی پورسرپرست شلمانی در سال دوم فعالیت شورای شهر دور پنجم شلمان ریاست شورای اسلامی شهر را به عهده داشتند.

انتهای پیام/