در پایان مراسم یادواره سردار همیشه قهرمان شهید حسین املاکی مصاحبه ای کوتاه با سلمان املاکی پسر شهید انجام شد که در زیر می توانید مشاهده کنید.    {flv}salmanamlaki|||۱{/flv}

 

در پایان مراسم یادواره سردار همیشه قهرمان شهید حسین املاکی مصاحبه ای کوتاه با سلمان املاکی پسر شهید انجام شد که در زیر می توانید مشاهده کنید.

 

 {flv}salmanamlaki|||۱{/flv}