مصاحبه ای کوتاه با پسر سردار شهید حسین املاکی

  در پایان مراسم یادواره سردار همیشه قهرمان شهید حسین املاکی مصاحبه ای کوتاه با سلمان املاکی پسر شهید انجام شد که در زیر می توانید مشاهده کنید.    {flv}salmanamlaki|||۱{/flv}

 

در پایان مراسم یادواره سردار همیشه قهرمان شهید حسین املاکی مصاحبه ای کوتاه با سلمان املاکی پسر شهید انجام شد که در زیر می توانید مشاهده کنید.

 

 {flv}salmanamlaki|||۱{/flv}