صرفا جهت اطلاع شهردار لنگرود

گوشه ای از فعالیت و خدمت شهرداری لنگرود برای شهرستان و حفط و نظافت محیط زیست،

تابلوی زیر با عمل کارکنان سازگاری دارد

راستی کدام کار درست است ، شعار تابلو کاری که در فیلم مشاهده می کنید ؟

واقعا خسته نباشید

 

 

{flv}zobale|||1{/flv}

جالب اینجاست این آقای خوش خدمت حداقل تمام زباله ها رو داخل رودخانه می ریخت بهتر بود با این کارش هم رودخانه را بیشتر از انچه بود آلوده کرد و هم پیاده رویی که باید نظافت میشد باز هم کثیف ماند(واقعا خسته نباشید)