دیدگاه رهبر انقلاب در مورد خاورمیانه

 پیام های رهبر را خوب گوش دهیم   {mp4}agha-khavare-miyane.flv|580|450|1{/mp4}  

 پیام های رهبر را خوب گوش دهیم

 
{mp4}agha-khavare-miyane.flv|580|450|1{/mp4}