امکان حضور «بانوان» در بازی‌های ملی در «آزادی» فراهم شد