تا پایان آذرماه سال جاری روکش آسفالت جاده گالشخاله انجام خواهد شد

جواد پور در پاسخ به سوال خبرنگار لنگرنیوز مبنی بر اینکه زمان دقیق جهت آسفالت راه روستایی فتیده به گالشخاله چه زمانی خواهد بود گفت :  انشاءا… در صورت مساعد بودن آب و هوا تا پایان آذرماه سال جاری روکش آسفالت جاده مربوطه انجام خواهد شد . به گزارش لنگرنیوز ،‌ هفته گذشته خبری با تیتر (خاک […]

جواد پور در پاسخ به سوال خبرنگار لنگرنیوز مبنی بر اینکه زمان دقیق جهت آسفالت راه روستایی فتیده به گالشخاله چه زمانی خواهد بود گفت :  انشاءا… در صورت مساعد بودن آب و هوا تا پایان آذرماه سال جاری روکش آسفالت جاده مربوطه انجام خواهد شد .

به گزارش لنگرنیوز ،‌ هفته گذشته خبری با تیتر (خاک خیابان ،‌ میهمان همیشگی مردم روستای گالش خاله لنگرود است) در این پیاگاه خبری منتشر شد که از اوضاع بد خیابن روستای گالش خاله گزارشی تهیه شده بود.

برای پیگیری وضعیت این روستا مصاحبه با فرماندار شهرستان لنگرود انجام شد تا از آخرین وضعیت این روستا برای برطرف کردن مشکل گالش خاله را بیان کنند.

سیدرضا جوادپور در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز ، درخصوص جاده راه روستایی گالشخاله از توابع بخش مرکزی گفت : در سال ۸۹ عملیات اجرایی آبرسانی روستای فتیده به گالشخاله آغاز شد و تا پایان سال ۹۲ در مجموع ۱۵۰۰۰ متر شبکه گذاری لوله آب شرب انجام شد.

فرماندار شهرستان لنگرود افزود : بعد از اتمام عملیات آبرسانی ترمیم آسفالت راه روستایی فتیده به گالشخاله به جهت انتخاب نادرست دستگاه اجرایی و پیمانکار مربوطه ، اقدامی صورت نگرفت و در این راستا نیز پولی به آنان پرداخت نگردید .

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان از جاده روستایی فتیده به گالشخاله در سال جاری افزود : اعتبار لازم جهت آسفالت راه روستایی فتیده به گالشخاله تخصیص داده شده و با پیمانکار مربوطه موافقت نامه و قرارداد بسته شده است.

جواد پور در پاسخ به سوال خبرنگار لنگرنیوز مبنی بر اینکه زمان دقیق جهت آسفالت راه روستایی فتیده به گالشخاله چه زمانی خواهد بود گفت :  انشاءا… در صورت مساعد بودن آب و هوا تا پایان آذرماه سال جاری روکش آسفالت جاده مربوطه انجام خواهد شد .