وزیر علوم:

دانشگاه‌ها فرصت مطالعاتی دانشجویان و اساتید را جدی بگیرند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: همه دانشگاه‌ها باید به صورت جدی از ظرفیت و توان خود در ایجاد فرصت های مطالعاتی برای دانشجویان و اساتید دانشگاهی استفاده کنند که در این رابطه وزارت علوم برای کمک به دانشگاه ها گام های خوبی برداشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیت فرصت مطالعاتی برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها گفت: امسال یکی از مأموریت های مهم دانشگاه ها فراهم کردن شرایط مناسب برای فرصت های مطالعاتی دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها است که در این رابطه دانشگاه ها بر اساس بودجه و توانایی مالی که دارند به دانشجویان و به خصوص اساتید کمک مالی خواهند کرد.

* امسال برای فرصت مطالعاتی شرایط بهتری داریم

 وی افزود: کمک هزینه برای فرصت های مطالعاتی اساتید دانشگاه ها در سال گذشته با توجه به کمبود منابع مالی و افزایش  تورم  برای وزارت علوم و دانشگاه ها بسیار دشوار بود که خوشبختانه امسال وضعیت مناسب تری داریم و سعی خواهیم کرد از دانشگاه ها در این زمینه حمایت کنیم.

* سال آینده اعتبار خوبی برای فرصت مطالعاتی خواهیم داشت

غلامی تصریح کرد: گام های خوبی را برای افزایش منابع مالی برای هزینه در فرصت های مطالعاتی بر داشته ایم که امیدوارم بتوانیم در اعتبار سال آینده بودجه بیشتری را دریافت کنیم چرا که مقوله فرصت مطالعاتی از اهمیت بسیار زیادی برای وزارت علوم برخوردار است.

انتهای پیام/