اشعار محمدی

  به مناسبت میلاد پیامبر و امام جعفر صادق چند مولودی را برای شما آماده کرده ایم       سامی یوسف  {mp3}SAMIYOSOF|580||{/mp3}       حدادیان {mp3}piambar_haddadian|580||{/mp3}      ختم رسولان (حاج سلیم موذن زاده) {mp3}MOAZENZADEH|580||{/mp3}      آفرینش بر مدار عشق بود مصطفی آیینه دار عشق بود/ مرحوم آغاسی {mp3}AGHASI|580||{/mp3}      رئیس مکتب […]

 

به مناسبت میلاد پیامبر و امام جعفر صادق چند مولودی را برای شما آماده کرده ایم

 

 

 

سامی یوسف 

{mp3}SAMIYOSOF|580||{/mp3} 

 

 

 حدادیان

{mp3}piambar_haddadian|580||{/mp3} 

 

 

ختم رسولان (حاج سلیم موذن زاده)

{mp3}MOAZENZADEH|580||{/mp3} 

 

 

آفرینش بر مدار عشق بود مصطفی آیینه دار عشق بود/ مرحوم آغاسی

{mp3}AGHASI|580||{/mp3} 

 

 

رئیس مکتب / طاهری و کریمی

{mp3}karimi_taheri|580||{/mp3} 

 

 

یا محمد یا محمد / نزار قطری

{mp3}NAZARGHATAR|580||{/mp3}