یک وکیل لنگرودی برای مجلس یازدهم ثبت‌نام کرد

رمضان پور دریاسری با حضور در وزارت کشور برای شرکت در عرصه انتخابات ثبت‌نام کرد.

به گزارش لنگرخبر، حمید رمضان پور دریاسری امروز با حضور در ساختمان وزارت کشور در تهران برای حوزه انتخابیه لنگرود ثبت‌نام کرد.

 

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و دانشجوی دکتری در همین رشته است که به‌عنوان وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس دانشگاه فعالیت می‌کند.