لوله اصلی اتصال آب شرب گلسفید به دریا کنار متصل نشده است

عضور شورای اسلامی دهستان گلسفید گفت : لوله گذاری روستاهای ذکر شده تکمیل شده است ولی لوله اصلی اتصال از گلسفید به سمت دریاکنار به طول تقریبی ۵۰۰ متر به دلیل عدم تخصیص بودجه ، تاکنون انجام نشده است. سید محمد مهربان در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : تیر ماه سال ۱۳۹۱ اداره […]

عضور شورای اسلامی دهستان گلسفید گفت : لوله گذاری روستاهای ذکر شده تکمیل شده است ولی لوله اصلی اتصال از گلسفید به سمت دریاکنار به طول تقریبی ۵۰۰ متر به دلیل عدم تخصیص بودجه ، تاکنون انجام نشده است.

سید محمد مهربان در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : تیر ماه سال ۱۳۹۱ اداره اب و فاضلاب روستایی اقدام به لوله گذاری پنج روستا گلسفید،گالش خاله،دریاکنار،کمال الدین پشته و فتیده کرد ولی کار اصلی اتصال این پنج روستا تاکنون انجام نشده است.

عضور شورای اسلامی دهستان گلسفید گفت : لوله گذاری روستاهای ذکر شده تکمیل شده است ولی لوله اصلی اتصال از گلسفید به سمت دریاکنار به طول تقریبی ۵۰۰ متر به دلیل عدم تخصیص بودجه ، تاکنون انجام نشده است.

وی درپاسخ به این سوال خبرنگار لنگرنیوز که ایا شورا در این مورد پیگیری کرده است یا خیر ، افزود : جلسات متعددی برای این کار برگزار شد ولی خوشنام رئیس اداره اب و فاضلاب روستایی نیز به دلیلی عدم وجود بودجه گفت که قادر به انجام پرداخت هزینه برای این کار نیستیم.

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی با بیان اینکه پل ورودی به گلسفید از روی کانال اب می گذرد ، اظهار کرد : به دلیل تعریض پل ورودی به گلسفید نیازمند ۶ متر لوله برای کانال اب هستیم که متاسفانه با کمبود بودجه مواجه هستیم .

وی گفت : مزارع کشاورزی روستای گلسفید از مزارع پایین دست محسوب میشود که همه ساله با مشکل اب مزارع مواجه می باشد.