جوان ترین داوطلب لنگرودی در پنجمین روز از انتخابات مجلس ثبت نام کرد
جوان ترین داوطلب لنگرودی در پنجمین روز از انتخابات مجلس ثبت نام کرد

یک پژوهشگر جوان کاندیدا مجلس یازدهم در لنگرود شد.

به گزارش لنگرخبر، دکتر بهروز جعفری، ۳۷ ساله پژوهشگر و مشاور در پنجمین روز از ثبت نام با حضور در حوزه انتخابیه لنگرود نام نویسی کرد.

وی دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری اولین بار است که در عرصه انتخابات ثبت نام کرده است .

از سوابق اجرایی جعفری ، پژوهش در حوزه مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری
در حوزه های شهرهای اسلامی و شهرهای آرمانی ، جغرافیای پزشکی و اقلیم شناسی در حوزه رفتارهای اجتماعی و سیاسی است.