نظارت مردم از نماینده منتخب در طول دوره باید مستمر باشد
نظارت مردم از نماینده منتخب در طول دوره باید مستمر باشد

داوطلب مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه لنگرود با بیان اینکه باید مشارکت و نظارت تک‌تک مردم از نماینده منتخب به‌صورت علی‌الدوام و مستمر در طول چهار سال نمایندگی باشد، گفت: این مهم تا حد زیادی مرهون عدم وجود سازوکار مناسب برای مشارکت و نظارت مردم در حوزه انتخابیه با نمایندگی نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش لنگرخبر، فاطمه فغانی لنگرودی با حضور در فرمانداری لنگرود به‌عنوان نخستین بانوی داوطلب جهت شرکت در انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه لنگرود نام‌نویسی کرد.

 

داوطلب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه لنگرود در گفت‌وگو با لنگرخبر اظهار کرد: به نظر من برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان واقعی و بر حق همه مردم در مجلس شورای اسلامی نیستند، بلکه نماینده خودشان هستند و این موضوع از عملکردشان چه در حوزه تقنینی و چه در حوزه نظارت کاملاً مشهود و محسوس است که نظارت بر اجرای صحیح مصوبات مجلس ازجمله عملکرد دولت، مخصوصاً بودجه‌ریزی و اجرای صحیح هزینه کرد بودجه‌ها در کشور مؤید این موضوع است.

 

وی با بیان اینکه باید مشارکت و نظارت تک‌تک مردم از نماینده منتخب به‌صورت علی‌الدوام و مستمر در طول چهار سال نمایندگی باشد، افزود: این مهم تا حد زیادی مرهون عدم وجود سازوکار مناسب برای مشارکت و نظارت مردم در حوزه انتخابیه با نمایندگی نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی است.

 

فغانی لنگرودی گفت: اگر‌چه ممکن است مردم به جهت گرفتاری‌ها و روزمره‌گی‌ها به سراغ وکیل خود در طی چهار سال نمایندگی نروند، اما این از وظایف واجب نماینده منتخب مردم در برقراری ارتباط دوسویه، مستمر و علی‌الدوام نمی‌کاهد.

 

داوطلب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه لنگرود با بیان اینکه نمایندگان فکر می‌کنند از جانب مردم تفویض اختیار دائم گرفته‌اند و متأسفانه مردم هم‌فکر می‌کنند نمایندگانشان، وکیل تام‌الاختیارشان است، تصریح کرد: این‌یکی از گره‌های کور مسئله است که من معتقدم باید باز و ابتدائا لازم و ضروری است که مردم به‌درستی هم به وظایف و هم به حقوق خودآگاه شوند.

 

وی با اشاره به اینکه مردم باید بدانند که وظایف اصلی مجلس و دولت چیست، بیان کرد: مردم باید در انتخاب نماینده دقت بیش‌ازپیش داشته باشند و در انتخاب به توصیه عقلای قوم خود عمل کنند و انتخاب آگاهانه و دور از هیجان داشته باشند.

 

فغانی لنگرودی گفت: تکلیف خودم را با خودم، دنیا و آخرت روشن کرده‌ام و بر همین اساس برنامه‌ای مدون و مشخص و چهارساله آماده کرده‌ام که طی فرایند تقویمی چهارساله قبل از انتخابات و بعد آن، در اختیار مردم قرار خواهم داد.

 

وی افزود: برای جلب ‌مشارکت بانوان در انتخابات و پس‌ازآن با خودم تا پایان دوره چهارساله نمایندگی، برنامه‌های مدون آماده کرده‌ام که اگر آگاه شوند، قطعاً از آن استقبال خواهند کرد.