کمبود پزشک متخصص در بیمارستان امینی و استمداد مردم

اگر چه اقدامات ابتدائی مثبتی در جهت کمک به بیماران صورت گرفته لیکن بیمارستان های شهرستان ها کماکان از کمبود پزشک متخصص و رسیدگی به موقع به بیماران رنج می برد. دیر زمانی است که تنها بیمارستان شهرستان لنگرود از کمبود پزشک متخصص در رنج است و مراجعین مجبورند به منظور درمان به کراکز دیگر […]

اگر چه اقدامات ابتدائی مثبتی در جهت کمک به بیماران صورت گرفته لیکن بیمارستان های شهرستان ها کماکان از کمبود پزشک متخصص و رسیدگی به موقع به بیماران رنج می برد.

دیر زمانی است که تنها بیمارستان شهرستان لنگرود از کمبود پزشک متخصص در رنج است و مراجعین مجبورند به منظور درمان به کراکز دیگر و بخصوص بیمارستان های خصوصی مراکز استان مراجعه کنند.

بیشتر مشکل بیمارستان از عدم استقرار پزشکان متخصص در شهرستان آغاز می شود و اکثر پزشکان پس از مدتی فعالیت در لنگرود ، محل طبابت خود را به لاهیجان یا رشت منتقل می کنند و ظاهرا علاقه ای به طبابت بیماران در لنگرود ندارند.

مشکلات اولیه بیمارستان ها از طرح خودگردانی بروز کرد و متعاقب ناکار امدی در زمینه مدیریت سبب شد عمده بیمارستان های دولتی از اداره خود ناتوان شوند.

در این شرایط کمبود بودجه نیز رخ داد و مسئولین بیمارستان ها قادر به پرداخت مطالبات کادر بیمارستان ها نیستند.

با استقرار دولت تدبیر و امید و اعلام اجرای طرح ارتقا سلامت این امیدواری در بین مردم به وجود امد که دیگر دغدغه بهداشت و مشکلات تامین هزینه درمان بیماران رفع خواهد شد.

اگر چه اقدامات ابتدائی مثبتی در جهت کمک به بیماران صورت گرفته لیکن بیمارستان های شهرستان ها کماکان از کمبود پزشک متخصص و رسیدگی به موقع به بیماران رنج می برد.

حسین نوذری – کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی