دلیل قطعی آب شرب در شهرستان لنگرود چیست؟
دلیل قطعی آب شرب در شهرستان لنگرود چیست؟

بررسی‌های خبرنگار لنگرخبر حاکی از آن است که کلیه مدارهای آب شرب شهرستان و پمپاژهای شهری و روستایی فعال بوده و هیچ‌کدام از تأسیسات مشکل فنی ندارد.

به گزارش لنگرخبر، طی چند روز گذشته پیام‌های زیادی از سوی شهروندان از شهر و روستا برای تحریریه لنگرخبر ارسال‌شده که در آن اذعان داشتند آب شرب آنان قطع بوده و برای تأمین آب شرب مشکل‌دارند.

بررسی‌های خبرنگار لنگرخبر حاکی از آن است که کلیه مدارهای آب شرب شهرستان و پمپاژهای شهری و روستایی فعال بوده و هیچ‌کدام از تأسیسات مشکل فنی ندارد.

از عمده دلایل قطعی مقطعی آب شرب استفاده آب در کل استان توسط شهروندان با توسط به توصیه‌های بهداشتی درباره پیشگیری از ویروس کرونا بوده که در این ایام نزدیک عید برخی نیز در حال خانه‌تکانی هستند.

از شهروندان درخواست می‌شود با توجه به‌ضرورت حفظ بهداشت فردی از خانه‌تکانی و استفاده از آب شرب برای آن پرهیزکرده و در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.

این مشکل در کل استان بوده و فقط مربوط به شهرستان لنگرود نیست و می‌طلبد شهروندان مانند همیشه در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.

انتهای پیام/