پیش بینی توزیع بالغ بر ۵۵۰۰ جعبه تخم نوغان در بین کشاورزان لنگرودی
پیش بینی توزیع بالغ بر ۵۵۰۰ جعبه تخم نوغان در بین کشاورزان لنگرودی

مدیر جهاد کشاورزی لنگرود تصریح کرد: سال گذشته در شهرستان لنگرود ۴۵۰۰ جعبه تخم نوغان در بین نوغانداران توزریع شده بود که نسبت به سال ۹۷، ۳۰ درصد افزایش یافته بود و امیدواریم امسال بالغ بر ۵۵۰۰ جعبه تخم نوغان در بین کشاورزان توزیع شود تا میزان تولید پیله تر ابریشم این شهرستان افزایش یابد.

به گزارش لنگرخبر، محمدباقر قاسم پور در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه شهرستان لنگرود از قطب های نوغانداری کشور است، گفت: نوغانداری شغلی جانبی برای برنجکاران است که درآمد خوبی را نصیب روستاییان می کند.

وی افزود: اگر چه نوغانداری در این شهرستان رونق گذشته را ندارد اما در سالهای اخیر افزایش قیمت ارز و اجرای خرید تضمینی برای پیله ابریشم از سوی دولت موجب شده است که کشاورزان بیشتری برای پرداختن به نوغانداری در این شهرستان ترغیب شوند.

قاسم پور با بیان اینکه در شهرستان لنگرود ۶۰۰۰ نفر به پرورش پیله تر ابریشم مشغول هستند، ادامه داد: از اردیبهشت ماه سال جاری پرورش پیله تر ابریشم در این شهرستان آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: سال گذشته در شهرستان لنگرود ۴۵۰۰ جعبه تخم نوغان در بین نوغانداران توزریع شده بود که نسبت به سال ۹۷، ۳۰ درصد افزایش یافته بود و امیدواریم امسال بالغ بر ۵۵۰۰ جعبه تخم نوغان در بین کشاورزان توزیع شود تا میزان تولید پیله تر ابریشم این شهرستان افزایش یابد.

مدیر جهاد کشاورزی لنگرود ادامه داد: در حال حاضر نوغانداری به صورت سنتی است و در صورت مکانیزه شدن تولید این محصول شاهد ورود بیشتری از جوانان روستایی در این زمینه خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: گسترش نوغانداری در بین کشاورزان علاوه بر اینکه موجب ارتقای رفاه معیشتی برنجکاران می شود، در افزایش تولید نخ ابریشم کشور نیز نقش موثری دارد.

قاسم پور گفت: امسال برای توسعه صنعت نوغانداری ۱۳ هزار اصله نهال توت بین نوغانداران توزیع شده است امیدواریم شاهد جهش تولید در صنعت نوغانداری لنگرود باشیم.

انتهای پیام/