مالیات آستان قدس و ستاد اجرایی به وزارت آموزش و پرورش می‌رسد
مالیات آستان قدس و ستاد اجرایی به وزارت آموزش و پرورش می‌رسد

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی در راستای اجرای بودجه سال ۹۹ اعلام کرد: آن بخش از فعالیت اقتصادی استان قدس رضوی و بنگاه ها و ستاد اجرایی فرمان امام و نیروهای مسلح که مشمول مالیات است در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.

به گزارش لنگرخبر، در نامه محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی آمده است: نظر به اینکه مطابق بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است: “در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی ام (۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند.

معادل درآمد واریزی از محل ردیف های هزینه ای مربوط به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.”

لذا به منظور اجرای حکم بند مذکور، ترتیبی اتخاذ گردد تا مالیات موسسات و بنگاه های مشمول وصول و به ردیف های درآمدی مشخص شده در قانون بودجه واریز گردد.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : فارس