سیاست مدیریت روستای ما اجرای برنامه های مدون و زیر ساختی عمرانی است
سیاست مدیریت روستای ما اجرای برنامه های مدون و زیر ساختی عمرانی است

بخشدار مرکزی رودسر گفت: سیاست مدیریت روستای ما اجرای برنامه های مدون و زیر ساختی عمرانی است

به گزارش لنگرخبر، رمضانی بخشدار مرکزی شهر ستان رودسر گفت: بودجه سال ۹۹با مبلغ ۶میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان در سامانه جامع بودجه دهیاری ها و شهرداری ها کشور تصویب گردید.

وی در ادامه ضمن تشکر از مسولین مالی چینجان حسن پور و علیزاده و ۵۹ دهیاری ابراز امیدواری کرد که در سال جاری شاهد رگ تحقق اهداف دولت در حوزه روستایی و گام های موثری در زمینه ی عمران و آبادانی باشیم.

انتهای پیام/