عملیات اجرایی گسترده جلوگیری از صید غیرمجاز در شهرستان لنگرود
عملیات اجرایی گسترده جلوگیری از صید غیرمجاز در شهرستان لنگرود

مأمورین یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان لنگرود، در رودخانه‌های شلمانرود، محدوده سد گالشکلام و رودخانه لنگرود اقدام به جمع‌آوری ادوات صید غیرمجاز کردند.

به گزارش لنگرخبر، کارشناسان اداره حفاظت محیط‌زیست به همراه مأمورین یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان لنگرود، در رودخانه‌های شلمانرود، محدوده سد گالشکلام و رودخانه لنگرود اقدام به جمع‌آوری ادوات صید غیرمجاز کردند.

سید امین نجات، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان با اعلام این خبر افزود، با همکاری تمامی کارشناسان و مأمورین یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان لنگرود و با حضور هم‌زمان در رودخانه و مناطق خشکی حاشیه رودخانه‌های لنگرود و شلمانرود، تعداد ۴۵ رشته تور ماهی گیری زیرآبی، چهار دستگاه خرچنگ دام و سایر ادوات صید کشف و ضبط کردند.

وی در ادامه اعلام کرد که با توجه به زمان تخم‌ریزی آبزیان، هرگونه صید در پهنه‌های آبی شهرستان،‌ با هر وسیله‌ مجازی نظیر لانسر و قلاب بدون اخذ پروانه صید ممنوع و جرم می‌باشد. همچنین استفاده از ادواتی همچون خرچنگ دام، دُل، ویندیل و ادوات مشابه، به‌عنوان صید با استفاده از ادوات غیرمجاز موجبات پیگرد قانونی با اشد مجازات را در پی خواهد داشت.