طرح دو فوریتی شفافیت آرای نمایندگان از دستور کار خارج شد
طرح دو فوریتی شفافیت آرای نمایندگان از دستور کار خارج شد

عضو هیئت رئیسه مجلس از دستور کار خارج شدن طرح شفافیت آرای نمایندگان خبر داد.

به گزارش لنگرخبر، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح دو فوریتی شفافیت آرا در مجلس گفت:  بنابر مصلحت اندیشی رئیس مجلس و دیگر اعضای هیئت رئیسه قرار شد طرح دو فوریتی شفافیت آرا در مجلس آینده مورد بررسی قرار گیرد.

او افزود: اگر مجلس دهم به شفافیت آرا رأی می‌داد، این شائبه به وجود می‌آمد که مجلس دهم شفافیت را به نمایندگان مجلس یازدهم روا دانسته است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس تصمیم هیئت رئیسه قرار شد که هیچ طرح دو فوریتی در مدت زمان  باقی مانده از مجلس دهم  در دستورکار قرار نگیرد.