۳۰۰۰ دفترچه آشنایی با چاف و چمخاله در بین مسافران توزیع شد

شکیب شهردار چاف و چمخاله از توزیع ۳۰۰۰ دفترچه آشنایی با چاف و چمخاله در بین مسافران خبر داد . به گزارش لنگرنیوز ، شکیب شهردار چاف و چمخاله از توزیع ۳۰۰۰ دفترچه آشنایی با چاف و چمخاله در بین مسافران خبر داد . وی در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز افزود : این دفترچه جهت آشنایی خردسالانی که […]

شکیب شهردار چاف و چمخاله از توزیع ۳۰۰۰ دفترچه آشنایی با چاف و چمخاله در بین مسافران خبر داد .

به گزارش لنگرنیوز ، شکیب شهردار چاف و چمخاله از توزیع ۳۰۰۰ دفترچه آشنایی با چاف و چمخاله در بین مسافران خبر داد .

وی در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز افزود : این دفترچه جهت آشنایی خردسالانی که بهمراه با خانواده به  شهر چاف و چمخاله مسافرت می کنند طراحی و توزیع شد.

شکیب اظهار کرد : این کتاب از ۱۴ صفحه تشکیل شده است که در قالب اشعار ، شکل های طبیعی از مناظر چاف و چمخاله طراحی شده است.