یک سایت حیاتی فیلتر شد! /طرح

امام علی(ع): بر دشمنان بتازید قبل از آنکه بر شما یورش برند، به خدا قسم با هیچ ملتی در سرزمین خودشان جنگ نشد، مگر آنکه آنها به ذلت افتادند. … برای مشاهده پوستر در سایز اصلی اینجا کلیک کنید …

امام علی(ع): بر دشمنان بتازید قبل از آنکه بر شما یورش برند، به خدا قسم با هیچ ملتی در سرزمین خودشان جنگ نشد، مگر آنکه آنها به ذلت افتادند.

… برای مشاهده پوستر در سایز اصلی اینجا کلیک کنید …