شهردار، رییس و اعضای شورای شهر لاهیجان از نمایشگاه کتاب در پارک بعثت بازدید کردند
شهردار، رییس و اعضای شورای شهر لاهیجان از نمایشگاه کتاب در پارک بعثت بازدید کردند

شهردار ، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه کتاب در جنب عمارت باغ ملی بازدید کردند.

همزمان با ۱۴ تیر  که به نام  روز شهرداری ها و دهیاری ها و روز قلم نامگذاری شده، شهردار ، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه کتاب در جنب عمارت باغ ملی بازدید کردند.
در این نمایشگاه که با مشارکت شورای اسلامی شهر و شهرداری لاهیجان تا پایان تیرماه دایر می باشد، تعداد ۲۰ هزار جلد کتاب  در سه هزار عنوان در معرض بازدید کنندگان قرار گرفته است.